Gmina Żarnowiec

Gmina Żarnowiec
ul. Krakowska 34
42-439 Żarnowiec

Powierzchnia gminy: 124,8 km2.

Ludność: ok. 4,8 tyś mieszkańców.

Charakter gminy: rolniczy.

Dominują użytki rolne (74% powierzchni) i tereny leśne (22%).

W skład gminy wchodzą: Brzeziny, Chlina, Jeziorowice, Koryczany, Łany Małe, Łany Średnie, Łany Wielkie, Małoszyce, Otola, Otola Mała, Udórz, Wola Libertowska, Zabrodzie, Żarnowiec.

Gmina położona w północno-wschodniej części woj. śląskiego, w powiecie zawierciańskim.

Graniczy z gminami: Szczekociny, Pilica (należą do LGD „Perła Jury”), oraz należącymi do woj. małopolskiego gminami Charsznica, Kozłów, Wolbrom i z woj. świętokrzyskiego gminami Słupia i Sędziszów.

Geograficznie obszar leży na styku 4 mezoregionów: zachodnia część to Wyżyna Częstochowska należąca do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, oraz wchodzących w obszar Wyżyny Krakowskiej - Niecki Włoszczowskiej, Progu Lelowskiego (Wyżyna Przedborska) i Wyżyny Miechowskiej (Niecka Nidziańska).

Gmina położona poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, jednak zarówno Żarnowiec, jak i większość sołectw jest dobrze skomunikowana z sąsiednimi miastami tzn. z Pilicą, Wolbromiem i Miechowem.


Budownictwo ludowe i przemysłowo-gospodarcze :

1. Zabytkowe domy i zagrody drewniane/kamienne z II poł. XIX w. budowane w okół w Chlinie, Woli Libertowskiej, Jeziorowicach, Koryczanach.

2. Młyny na Pilicy, obecnie żaden nie korzysta z napędu wodnego.


Miejsca pamięci:

1. Na cmentarzu parafialnym w Żarnowcu, za bramą cmentarną przy murze po prawej stronie usytuowana jest mogiła powstańca 1863r. Aleksandra Kucypera. Nieco dalej w kierunku wschodnim znajduje się kwatera wojenna powstańców z 1863r.

2. Chlina – w pobliżu kościoła na łące stoi kamienny pomnik zwieńczony żeliwnym krzyżem – poświęcony Aleksandrowi II Cesarzowi Wszechrosji.

3. Na cmentarzu w łanach Wielkich stoi pomnik postawiony w 1949 r. na zbiorowym grobie ponad 40 partyzantów GL, poległych w 1943 r.

4. Pomnik niepodległościowy z 1922 w Łanach.

5. Żarnowiec-Otola Mała

Pomnik upamiętniający miejsce bitwy, w którym 18 maja 1944 roku oddział partyzancki AL stoczył walkę z hitlerowcami.

6. Żarnowiec-Łany Wielkie, cmentarz parafialny

Grób zbiorowy wojenny ofiar okupacji z terenu gminy Żarnowiec - pom.nagr. - 40 nazwisk + 11 bezimiennych.

7. Żarnowiec-Chlina, cmentarz parafialny

Grób zbiorowy wojenny Franciszka i Władysława Kucyperów, zamordowanych za pomoc udzieloną żołnierzom „Parasola” w dniu 15 lipca 1944 roku - pom.nagr.

8. Żarnowiec-Małoszyce, las

Grób wojenny nieznanego żołnierza poległego w 1914 roku w lesie Małoszycach - pom.nagr.

Kapliczki:

We wszystkich miejscowościach gminy liczne, kamienne i drewniane XIX i XX w. kapliczki przydrożne.


Zespoły lokalne :

1. Dziecięcy Zespół Regionalny „Żarnowiacy”.

2. Kapela Ludowa „Żarnowiacy”.


Obszary i inne obiekty szczególnie atrakcyjne turystycznie :

1. Kopiec Kościuszki znajdujący się w Żarnowcu przy skrzyżowaniu dróg do Pilicy i Wolbromia, zwieńczony popiersiem Naczelnika, usypany w 1918r.

2. Żarnowiec – zachował się małomiasteczkowy średniowieczny układ urbanistyczny z XIV w. z rynkiem centralnie usytuowanym oraz nieliczną już, starą zabudową murowaną i drewnianą z XIX/XX w.

3. Na rynku w Żarnowcu znajduje się marmurowa płyta pamiątkowa ku czci 60 rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców Żarnowca i okolicznych wsi.

4. Dolina Udorki z licznymi ostańcami skalnymi, przełomowym korytem wypłukanym w skałach wapiennych, lessowymi wąwozami, ruinami zamku i grodziskami. Jest to również obszar bogactwa przyrodniczego a grądy i bukowe lasy z dala od zgiełku i hałasu są rewelacyjnym miejscem spacerowym.

5. Doliny Pilicy, Żebrówki, Uniejówki - wędrówki piesze, wycieczki rowerowe, turystyka konna, narciarstwo biegowe, wędkarstwo, obserwacje przyrodnicze i oczywiście spływy kajakowe Pilicą.


http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gtxkryrnizarbmab


open_time

24h

Multimedia