Transjurajski Szlak Konny PTTK

Transjurajski Szlak Konny PTTK (żółty, ok. 250km), w obrębie Gminy Kroczyce prowadzi przez Skałki Podlesickie, Podlesice i Skałki Kroczyckie, w obrębie Gmminy Łazy- przez Hutki-Kanki. W obrębie gminy Ogrodzieniec  prowadzi od źródeł Centurii (Hutki Kanki), przez Krępę (Źródło Bełkotek), Podzamcze (Góra Janowskiego, Zamek Ogrodzieniec) do Lisiej Góry (na północ od Podzamcza). W obrębie Gminy Włodowice prowadzi Doliną Białki Zdowskiej.

open_time

24h