Gmina Kroczyce

Gmina Kroczyce
Kroczyce, Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
Tel.: (34) 315 21 50
E-mail: kroczyce@kroczyce.pl
URL: www.kroczyce.pl
GPS: 50°34'08"N 19°33'44"E

Powierzchnia gminy: 110,15 km2.

Ludność: ok. 6,3 tyś mieszkańców.

Charakter gminy: turystyczno-rekreacyjna, rolnicza.

Dominują użytki rolne (59% powierzchni) i tereny leśne (30%).

W skład gminy wchodzą: wieś Kroczyce i 20 sołectw - Biała Błotna, Browarek, Dzibice, Dobrogoszczyce, Gołuchowice, Huta Szklana, Kostkowice, Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare, Lgota Murowana, Lgotka, Podlesice, Piaseczno, Pradła, Przyłubsko, Siamoszyce, Siedliszowice, Siemięrzyce, Szypowice, Trzciniec.

Gmina położona w północno-wschodniej części woj. śląskiego, w powiecie zawierciańskim.

Graniczy z gminami: Włodowice, Irządze, Szczekociny, Pilica, Ogrodzieniec (należą do LGD „Perła Jury”), Zawiercie oraz Niegową, wchodzącą w skład powiatu myszkowskiego.

Geograficznie obszar leży prawie w całości na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w obrębie mezoregionu Wyżyny Częstochowskiej, tylko niewielkie wschodnie krańce stanowią fragment mezoregionu Progu Lelowskiego zaliczanego do Wyżyny Małopolskiej.

Przez centrum Gminy na lekko zniekształconej osi SW-NE przebiega droga DK78 (Kielce - Katowice) stanowiąca główną arterię łączącą Śląsk z Kielcami i Radomiem. Komunikację wschód-zachód zapewnia DW792 (Żarki - Kroczyce) a przez wschodnią część Gminy DW794 (Kraków - Koniecpol).

Przez północną część Gminy przebiega linia Centralnej Magistrali Kolejowej (brak stacji/przystanków pasażerskich).

Obszary szczególnie atrakcyjne turystycznie:

1. Okiennik Wielki i okolice Piaseczna – wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka historyczna i przyrodnicza.

2. Skaliste wzniesienia okolic Podlesic (Skałki Podlesickie, Morskie) - wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka przyrodnicza, wycieczki rowerowe, piesze wędrówki, narciarstwo biegowe.

3. rezerwat Góra Zborów - wspinaczka skałkowa, turystyka przyrodnicza, wycieczki rowerowe, piesze wędrówki.

4. Skałki Kroczyckie - wspinaczka skałkowa, turystyka historyczna i przyrodnicza, wycieczki rowerowe, piesze wędrówki.

5. Dolina Białki z Zalewem Dzibice - turystyka przyrodnicza, wycieczki rowerowe, piesze wędrówki, wypoczynek nad wodą, wędkarstwo, narciarstwo biegowe, turystyka konna.

6. Dolina Krztyni z zalewami w Siamoszycach i Przyłubsku - turystyka przyrodnicza i historyczna (młynarstwo, metalurgia – Wielki Piec działający w XVIII w. w Pradłach), wycieczki rowerowe, piesze wędrówki, wypoczynek nad wodą, wędkarstwo, narciarstwo biegowe, turystyka konna.open_time

24h

Multimedia